Supreme Projesinin misyonu, gençlerin becerilerini geliştirmek ve onları gelecekteki mesleki kariyerleri,okul hayatları ve/veya özel hayatlarında destekleyerek Mesleki Eğitimde okul terklerini önlemektir.

Supreme Projesinin odak noktası,  Mentörlük Programı aracılığı ile mesleki eğitim kurumlarında okulu erken terklerin önlenmesi ve okullar ile işdünyası arasındaki sürekli işbirliğinin sağlanmasıdır. Projenin bu odak noktası Avrupa Birliği’nin de ulusal öncelikleri arasındadır.

 

Proje mesleki eğitimde okulu erken terklerin önlenmesi konusunda yenilikçi bir yaklaşıma sahiptir. Proje yöntem olarak;  Friesland College/Hollanda ‘da uygulanmakta olan, son derece yenilikçi ve birçok ödül kazanmış  Mentor Programma Friesland (MPF) programını kullanmıştır. Bu proje kapsamında MPF mentörlük programının veri ve kaynakları proje ortakları tarafından hem  Avrupa Birliği ihtiyaçları hem de kendi bölge ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeniden tasarlanmış, uyarlanmış ve bu şekilde uygulanmıştır. MPF Programının ispatlanmış başarısı,  onun yenilenip daha da  genişletilerek Avrupa boyutunda uygulanması sonucunu doğurmuştur.

 

Bu noktada ,şunu belirtmek gerekir ki,MPF Kılavuz Kitapta ya da el broşürlerinde tanımlanmamıştır. MPF programını Avrupa çapında uygulamak  ve hedef grup üzerinde doğrudan etki yaratmak için,  proje ortaklarının ugulamaları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak ve farklı durumlara yönelik uyarlamaları nasıl yaptıklarını görmek gerekir. Hazırlanacak Kılavuz Kitap, Meslek Eğitim Kurumlarına Yönelik olarak Mentörlük ve Mentörlük Programı Nedir?,Okullarda Nasıl Uygulanabilir?İş dünyasından mentörlerle nasıl işbirliği yapılır? ve nasıl uzun vadeli bir strateji geliştirilebilir? sorularının cevaplarını içeren bir kitaptır. Burada sözü geçen MPF, mentörlük programı bir yöntem olmaktan ziyade bir tekniktir. Bu düşünceden yola çıkan Supreme Projesi  Mentörlük Programı ile ilgili bir Kılavuz Kitap oluşturarak hem bu programın standartizasyonunu sağlayacak hem de  meslek eğitim kurumlarında programın  uzun vadeli stratejilerinde (ulusal ve/veya Avrupa Birliği boyutunda)  yer almasını destekleyecektir.Bunu yaparken mentor,menti, iş dünyası ve okullar için   olumlu katkılar sağlayacak ve , toplum arasında sağlam bir karakter kazanacaktır.

 

Projenin, pilot uygulamaya dayalı bir tabiatı vardır. Proje ortakları MPF Programını kendi ülkelerinde işdünyası ve Meslek Eğitim Kurumları ile işbirliği yaparak uygulayacaklardır.