Supreme Projesinin misyonu, gençlerin becerilerini geliştirmek ve onları gelecekteki mesleki kariyerleri,okul hayatları ve/veya özel hayatlarında destekleyerek Mesleki Eğitimde okul terklerini önlemektir.

Bu projenin amacı; etkili bir mentörlük programı kurarak, iş dünyası ve meslek eğitim kurumlarında zayıflayan bağları güçlendirmek ve bu etkili işbirliği sayesinde ise Mesleki Eğitimde okul terkleri oranlarını azaltmaktır.Proje, Okulu Erken Terklerin azaltılması için başlatılacak Mentörlük Programının geliştirilmesi ve uygulanabilmesi için ; özel sektör temsilcileri(yatırımcılar,yöneticiler vb),mesleki eğitim alan öğrenciler ve bu kurumlarda çalışan öğretmenler ile birçok toplantı yapacak ve bu sac ayakları arasında gerçek bir bağ oluşup birlikte çalışabilecekleri ortam yaratacaktır. Hollanda’nın Mentörlük Uygulamaları alanındaki uzmanlık derecesindeki bilgisi ile AB Ülkelerinde bu alanda yapılan çeşitli iyi örneklerin birleşimi ile ortaya çıkan bu yöntem, tüm dünyada yaygın bir sorun olan Okulu Erken Terklerin önlenmesi konusuna pratik bir çözüm getirir.  Geliştirilen yöntem ve araçlar belgelenerek standartizasyon sağlanacak ve Avrupa’nın farklı bölgelerine yönelik ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde kolayca yeniden şekillendirilebilcektir.


Proje aşağıdaki amaçlar doğrultusunda okulu erken terkleri önleyebilecektir :

 

  • Gerek akademik tecrübesi, gerek mesleki tecrübesi veya gerekse  hayat tecrübesi yüksek vatandaşlar ile Mesleki Eğitim alan öğrencileri biraraya getirerek gençlerin becerilerini geliştirmek
  • Özel ihtiyaç sahibi öğrencilere uygulamalı destek vererek,kariyer seçimleri ile ilgili önemli kararları almalarında,iş dünyası ile ilişkilerini güçlendirmek.
  • Mesleki Eğitim Kurumları ile işdünyası arasındaki zayıf bağı güçlendirip,kalıcı ve sürekli işbirlikleri sağlamak.
  • Çalışma hayatı ve iş dünyasını eğitimin içine almak.

 

Proje özel sektör temsilcileri(yatırımcılar,yöneticiler vb),mesleki eğitim alan öğrenciler ve bu kurumlarda çalışan öğretmenlerin birarada çalışıp, Mentörlük Programı başlatması ve Okulu Erken Terklerin azaltılması için yenilikiçi bir yönteme sahiptir. Supreme projesi mentörlük programını ve öğrencilerin okulu terk oranları üzerinde doğrudan etkisini bir Kılavuz Kitap ile tanımlar. Okullar ve işletmeler arasında kurulacak bu yeni bağın güçlenmesi için bir seri pilot uygulama yapılacak ve mentörlük programının niteliği ve niceliği artırılacaktır. Bu program ile öğretmenler, mentörler ve iş dünyası ile sürekli işbirliğinde bulunarak rehberlik kalitesini artıracaklardır.Çalışma araçları ve dökümanlar  AB ülkeleri’ne gore adaptasyonu yapılabilecek şekilde geliştirilecektir.