Supreme 4 Meslek Yüksek Okulu, bir İncubator Firma, bir AB Meslek Eğitim Birliği, bir özel sektörden işletme ve bir de politaka yapıcı devlet kurumundan oluşan farklı yapıdaki ortakları ile güçlü bir ortaklık yapısına sahiptir.

Friesland College 8 ilde 18 bölgede, mesleki eğitim almak isteyen gençlere,yetişkinlere ve ülkeye yeni gelimiş vatandaşlara meslek eğitimi sağlayan bir meslek yüksek okuludur.Önceliklerinin başında işdünyası ile sağlam ilişki kurmak gelir. Diğer bir önceliği ise öğrencilere yönelik uygulanan genel bir eğitim programından ziyade azçok öğrencinin ihtiyacına yönelik tasarlanmış bireysel bir eğitim uygulamaktır.Her öğrencinin bilgi ve becerisi firmaların, işletmelerin  ve sanayinin beklentisi ile uyumlu olmalıdır.

 

Bu öncelikler ışığında; SSVE, ROC Friese Poort ve Stenden Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve  Friesland Koleji MentorProgramma Friesland (MPF) isimli bir program geliştirmişleridir..

Oluşturulan bu program ile bu okullarda eğitim alan öğrenciler okul dışından,  iş tecrübesi,okul ve/veya hayat tecrübesi olan  mentörlerle eşleştirilirler. MPF’nin şuan bünyesinde 200 firma ve bu firmadan programa katkı sağlayan çok sayıda  mentörlerle güçlü bir ağa sahip olduğu söylenebilir. Aynı zamanda MKB-Noord (İşletmeler Birliği) de  Friesland College ile yakın ilişki içerisinde, işbirliklerinde bulunmaktadır.

 

Inqubator Leeuwarden insanların kendi şahsi işletmelerini kuracakları ilk yerdir. Inqubator Leeuwarden genç girişimcileri ve işyeri açacak kişileri destekler  ve iş alanları ile ilgili portvöyünü bu kişilerin hizmetine sunar.Kuruma kendi işini kurmak üzere birçok farklı yapıda kişi gelir: öğrenciler,kadınlar, işsizler vb. Inqubator Leeuwarden’in odak noktasında kendi işlerini kurmak isteyen insanlara yardım etmek ve en fazla 4 yıl içerisinde gelişmelerini maksimum seviyeye çıkarmak gelir.

 

Salpaus Further Education,  Mesleki alanda lise ve yüksek okul düzeyinde eğitim veren bir kurumdur. Bölgede 19 000 Mesleki Eğitim alan öğrenci vardır.Bu öğrencilerin bir kısmı mesleki beceri kazanmak üzere eğitim alırlarken bir kısmı da yüksek öğrenim diplomsaı almak üzere çalışmalarına devam ederler.

 

Lahti Eğitim Birliği’nin açıkladığı bölgesel amaçlardan biri de bölgedeki her insane ihtiyaç duyduğu eğitimi sağlamaktır.Bu amaca ek olarak eğitim alan her bireyin başarıya giden yolda desteklenmesi ve öğrencilerin başarı oranlarının artırılmasıdır.

Salpaus, açıklık ve uluslararasılaştırma esasına dayalı, gelişmiş Finlandiya Eğitim Sisteminin güçlü örneklerinden biridir. İşletmelerle kurduğu yakın işbirlikleri ve öğrenci başarısını artırmada uyguladığı yenilikçi yöntemler ile öncü konumundadır.

 


Birbirinizden Öğrenin

Friesland College 

Mentorprogramma Friesland

P.O Box 45

8900 AA Leeuwarden

The Netherlands

 

C: Mrs. Szilvia Simon

S: szilvias3 

T: +31 58 284 2547

E: szimon@fcroc.nl

W: www.mentorprogammafriesland.nl

Girişim, Yenileşim, Gelişme

Inqubator Leeuwarden

Emmakade 59a

8921 AG Leeuwarden

The Netherlands

 

C: Ms. Erna van der Werff

S: erna.van.der.werff

T: +31 58 845 8045

E: e.vanderwerff@inqubator.nl

W: www.inqubator.nl

Yaşamak için gerekli beceriler ve yaşam becerileri

Salpaus Further Education

Teinintie 4

15200 Lahti

Finland

 

C: Mrs. Kaisu Nyman 

S: kaisu.nyman

T: +358 50 502 0690

E: kaisu.nyman@salpaus.fi

W: www.salpaus.fi


ETIC , İletişim ve Kurumsal  İmaj, Animasyon, Grafik Dizayn, Endüstriyel Tasarım, Fotoğrafçılık,Multimedya alanlarında Mesleki ve Teknik Eğitim veren bir kurumdur.Kurum hem lise düzeyinde hem de üniversite düzeyinde eğitim vermektedir. Meslek Lisesi düzeyindeki eğitim Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına bağlı 3 yıllık bir eğitimdir.Bu eğitimi başarı ile tamamlayan öğrenciler ister Üniversiteye devam ederler isterlerse mesleki hayatlarına geçiş yaparlar.Akademik Eğitim programımız 2 yıldır ve Çalışma Bakanlığı’na bağlıdır.Bu eğitim programı, öğrencinin alanları ile ilgili teknik uzmalığını artırmaya yönelik hazırlanmıştır.

 

2000 yılından bu yana ETIC birçok AB Projesinde Danimarka,Belçika,İtalya,Türkiye,Romanya, Litvanya, Polonya, İsveç,Hollanda,Almanya, Estonya, Slovenya ve Finlandiya’dan gelen çeşitli öğrencilere ev sahipliği yapmıştır.

 

Kaunas Mesleki Eğitim Merkezi , inşaat sektörüne kalifiye işçi yetiştirmek üzere kurulmuş bir eğitim kurumudur. İş dünyasının beklentilerine uyumlu,kaliteli eğitim anlayışı ile hizmet veren okul sürekli eğitim merkezi ve meslek lisesi olarak farklı eğitim programları uygulamaktadır. Kurumda , 23 Lisanlı eğitim programı uygulanmaktadır. KSM 1986 kurulmuştur.Şuanda 77 öğretmen ve 1000 öğrenci ile çalışmalarına devam etmektedir.Okulda bulunan alanlar : dekorasyon,fayans ustalığı,inşaat sektörü tedarikçiliği,mantolama ve izolasyon,mobilya imalatı ve hemşirelik alanlarıdır.Kurumda  özel ihtiyaç sahibi 300 öğrenci vardır ve şu alanlarda eğitim alırlar: dekorasyon,örgü,dikiş, yemek pişirme,ayakkabı tamirciliği.KSM LdV, Grundtvig & ESF Projelerinde tecrübe sahibidir.Bu Proje LDV Yenilik Transferi kapsamında yürütülmekte olup,okulu erken terklerin önlenmesinde yenilikçi metodların adaptasyonunu içermektedir.

 

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren  ve bulunduğu bölgenin tüm kademelerdeki eğitim ihtiyaçlarınacevap vermek üzere hizmet veren bir yasal kamu kurumudur.

Bölgedeki 29500 öğretmen ve 850 kurumda eğitim alan 571000 öğrenciye kaliteli eğitim hizmeti sağlamak öncelikli görevidir.

Bu sebeple eğitimdeki farklı aktörlere yönelik eğitici eğitimleri, bilgi festivalleri, başarı senaryoları, paylaşım toplantıları, mentörlük uygulamaları, ulusal ve uluslar arası proje kapasitelerinin artırılması gibi faaliyetler organize eder. Yönetim,özdeğerlendirme,bilişim,TKY,Liderlik, Proje Yazma ve Yönetme gibi konularda öğretmenleri teşvik eder ve okullar bu çalışmaları kurumlarında uygulayabilmeleri için Bursa MEM tarafından yenilikçi yerel projeler ile desteklenirler.

 


ETIC Technical School of Image and Communication

Rua D. Luis I,6

1200-151 Lisbon

Portugal

 

C: Mr. João Cunha

T: +35 121 394 2550

E: Joao_Cunha@etic.pt
W: www.etic.pt

KSM - Kaunas vocational training centre of social services and construction business specialists

R. Kalantos 9. 80

82364 Kaunas

Lithuania

 

C: Mr. Tomas Vilcnskas

S: Mushkietininkas

T: +37037451434

E: tomas.vilcinskas71@gmail.com

W: www.ksm.lt

BURSA Provincial Directorate of National Education

Yeni Hukumet Konağı A-Blok

16050 Bursa

Turkey

 

C: Mrs. Asli OCAL

S: asli.ocal1

T: +37037451434

E: ocalasli@yahoo.com

W: www.bursameb.gov.tr


FI.L.S.E hisselerinin çoğunun Liguria Bölge Valiliği’nin sahip olduğu, diğer hisselerin Liguria Valiliği, LiguriaTicaret Sanayi Odası ve Liguria Limanlar Müdürlüğü tarafından paylaşıldığı anonim bir şirkettir. Bölge Valiliğinin bir çalıştırma kolu olarak hizmet veren FI.L.S.E, Liguria bölgesinde sosyal ve ekonomik gelişmeyi desteklemek üzere finans kaynaklarını yönetir ve koordine eder. FI.L.S.E Yerel şirketlerin bölgesel gelişimlerini destekler ve aynı zamanda firmaların uluslararasılaştırma,rekabet edilebilirlik süreçlerini destekleyerek Liguria üretim ağının kapasitesini artırmak üzere çalışmalarını sürdürür.

 

 

EfVET( Avrupa Birliği Meslek Eğitim Forumu)  Avrupa’daki  tüm Mesleki Eğitim Kuruluşlarını desteklemek üzere kurulmuş Avrupa çapında  faaliyet gösteren profesyonel bir birliktir. Misyonu ülkeler arası işbirlikleri aracılığı ile Mesleki ve Teknik Eğitimi desteklemek  ve Mesleki Eğitim kurumlarına yönelik bir pan-Avrupa ağı sağlamaktır.

 

EfVET ‘in amaçları :

 

  • Tüm Avrupa’da Mesleki ve Teknik Eğitimin kalitesinin artırılmasını ve yenilikçi  uygulamaları teşvik etmek.

  • İşbirliklerini geliştirmek,ikili ilişkileri teşvik etmek ve iyi örneklerin paylaşılmasını sağlamak

  • Mesleki  Eğitim Kurumlarına,  AB Politakaları üzerinde etki yapacakları bir platform sağlamak.

 

EfVET ‘in üyelerinin çoğu AB ülkelerinden olmak üzere Türkiye,Kanada ve Rusya’dan  da olmak üzere 200’den fazla üyesi bulunmaktadır. Avrupa çapında 1500 Mesleki Eğitim Kurumu ile işbirliği yapmaktadır. Bu network, direk olarak EUCIS, EVTA, EUA, Solidar, CSR, Workers Education Association (Europe) ve Youth Forum gibi diğer Avrupa birlikleri ile de bağlantılı çalışmalarda bulunmaktadır.

 


FI.L.S.E. SPA

Via Peschiera 16

16122 Genova

Italy

 

C: Mr. Pietro de Martino

T: +39 3486603172

E: demartino@filse.it

W: www.filse.it

EfVET - European Forum for Vocational Education and Training

Rue d'Arlon

B-1000 Brussels

Belgium

 

C: Ms. Valentina Chanina

S: valentina672520

T: +44 1761 433161

E: efvet-office@efvet.org

W: www.efvet.org