Het Supreme Mentorprogramma is een directe afgeleide van de Nederlandse mentoring methodiek Mentorprogramma Friesland

Mentoring in Friesland

Het MentorProgramma Friesland is een buitenschools begeleidingsprogramma voor deelnemers van 4 partnerinstellingen in Friesland: Friesland College, ROC Friese Poort, NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool, waarbij deelnemers gekoppeld worden aan rolmodellen uit een vervolgstudie of het bedrijfsleven / werkveld. De activiteiten worden ook ingezet ten behoeve van VMBO jongeren in de provincie. Hierdoor is de doorlopende leerlijn VMBO - MBO - HBO compleet.

Het programma stelt haar diensten beschikbaar voor alle jongeren in Friesland. Hierdoor kan het programma preventief in plaats van probleemoplossend werken. Jongeren horen over de mogelijkheid van mentoring via hun docent, begeleider of door een voorlichting van mentees en studentmentoren. Naar eigen inzicht, behoefte en keuze, melden ze zich aan voor een mentorrelatie.

Er is geen profielschets van een mentee, net als dat er geen kenmerken zijn van jongeren die zich aanmelden. Wat hen bindt is de openheid iets te willen leren om hun doelen te kunnen realiseren (leerdoel). Ze hebben behoefte aan een steuntje in de rug, een positieve rolmodellen en een luisterend oor. Mentees varieren van kwetsbare jongeren in het laagste niveau’s van het VMBO, tot laatstejaars HBO’ers.

Historie

Het echte leven is oneindig veel ingewikkelder dan zelfs het beste studieboek vertellen kan.  Daarom hebben de regionale opleidingscentra Friesland College en ROC Friese Poort samen met Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool een gewaagde, maar belangrijke stap gezet. Zij riepen de hulp in van maatschappelijk geslaagde medeburgers. Mannen en vrouwen die persoonlijk hadden ondervonden hoe je je weg moet vinden in het sociale leven, in je studie en in je beroep. Die weten wat je moet weten, hoe je je moet gedragen en zelfs (indien nodig) hoe je je moet kleden. Kortom, mensen die gezien kunnen worden als rolmodel. Zo ontstond al in 1997 het MentorProgramma Friesland. Aanvankelijk bedoeld om de kansen voor anderstaligen te vergroten. Maar al snel konden alle studenten van de deelnemende instituten aangeven dat zij zich graag bij levensvragen en andere belangrijke zaken wilden laten ondersteunen door een mentor, rijk aan werkervaring.  Mentoren zijn, net als studenten, afkomstig uit alle geledingen van de maatschappij. Sommigen hebben al een glansrijke carrière achter de rug en sommigen beginnen pas.
 Wat ze bindt is de levenservaringsdeskundigheid die ze hebben en de lust dat met anderen te delen.

In de Spotlights

Afgelopen jaren oogst het programma vele successen en staat diverse keren in de spotligths. Voorbeelden hiervan zijn:

  • het winnen van de Helffer Kootkar prijs, de grootste prijs in de sociale sector in Nederland
  • leading role in het Europees project Supreme, waarbij 6 Europese landen mentoring als instrument gaan toepassen op basis van het voorbeeld in Friesland
  • bezoek van minister Bussemaker in oktober 2013 bij MPF als good practice in het bestrijden van schooluitval onder jongeren
  • deelname aan het programma Masters in Mentoring van het Oranjefonds, waarbij 5 regio’s een landelijk netwerk en kennispunt vormen