Onze missie is het voorkomen van schooluitval door studenten hun talent te laten ontwikkelen en ze te ondersteunen zowel op school, werk als privé gebied.

Het project Supreme draagt bij aan het  probleem van vroegtijdig schoolverlaten door een mentorprogramma op te zetten wat jongeren betrokken houdt en zelfverzekerd maakt. Empowerment, daar gaat het om. Daarnaast heeft het project een sterke focus op het verbeteren van de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Supreme is een praktische invulling van verschillende Europese prioriteiten.

 

Het project is gebaseerd op het innovatieve en prijswinnende programma Mentor Programma Friesland (MPF), een programma van o.a.  Friesland College (coördinator van Supreme). Met dit programma als basis en input uit verschillende Europese landen is het Supreme Mentorprogramma ontwikkeld. In de periode november 2012 – oktober 2014 hebben partners uit 6 landen samengewerkt aan de methodiek zodat mbo instellingen uit heel Europa aan de slag kunnen met deze succesvolle methode.

 

Voordat het project Supreme begon was de mentor methode MPF niet omschreven in een handboek. Om het succesvolle programma uit te kunnen dragen en het in andere Europese landen te kunnen implementeren moest eerst kennis over de huidige situatie in de partnerlanden ingewonnen worden. Na de onderzoeksfase hebben de partners samengewerkt aan de ontwikkeling van het handboek en de tools. Het handboek bevat o.a. een stappenplan dat omschrijft hoe een mbo school het Supreme Mentorprogramma op kan zetten. Ook komt aan de orde hoe je het bedrijfsleven aan de kar bindt en hoe het programma te implementeren in de lange termijn strategie van de school. Het Supreme project heeft toegewerkt naar een gestandaardiseerde mentoring methode, geschikt voor toepassing in heel de EU en relevant voor de lange termijn strategie van een mbo school. Door de positieve effecten die mentoring heeft - zowel voor, mentee, mentor, bedrijf en school - te benadrukken zal het programma een solide plek innemen in de maatschappij.


Het project is een test-project. Dit houdt in dat gedurende de twee jaar dat het project loopt de partners het Supreme Mentorprogramma zullen implementeren bij wijze van test.