Het doel van Supreme is het voorkomen van schooluitval door studenten hun talent te laten ontwikkelen en ze te ondersteunen zowel op school, werk als privé gebied.

Binnen het project zal een effectieve mentoringsmethodiek ontwikkeld worden die inspeelt op het tekort aan samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en derhalve het vroegtijdig schoolverlaten tegengaan. Intensieve sessies moeten ervoor zorgen dat afgevaardigden van het bedrijfsleven en werknemers in het onderwijs elkaar begrijpen en samen mentoring zullen implementeren.

 

Het project combineert de Nederlandse expertise en kennis op mentoringsgebied met input uit andere Ueropese landen om te komen tot een praktisch toepasbare oplossing tegen vrioegtijdig schoolverlaten. De methodes en handvaten die ontwikkeld zijn zullen worden gedocumenteerd en gestandaardiseerd zodat het makkelijk in de verschillende Europese landen gebruikt kan worden.

 

Het project gaat schooluitval in het mbo tegen door een mentor programma te ontwikkelen dat:

  • De talenten van mbo scholieren ontwikkeld door ze in contact te brengen met burgers met ervaring in leven, werk en studie.
  • Praktische ondersteuning bieden aan scholieren met behoefte aan ondersteuning bij het maken van belangrijke beslissingen in werk en studie. Ze helpen bij de overgang van school naar werk.

  • Inspeelt op het tekort aan samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en de relatie versterkt.

  • Het werkende leven integreert in het mbo onderwijs.

Het project is gebaseerd op het innovatieve en prijswinnende programma Mentor Programma Friesland (MPF), een programma van o.a.  Friesland College (coördinator van Supreme). Met dit programma als basis en input uit verschillende Europese landen is het Supreme Mentorprogramma ontwikkeld. Een programma dat bedrijfsleven en onderwijs bij elkaar heeft gebracht.

 

Het ontwikkelde Supreme Mentoring handboek is gepromoot op verschillende plekken in Europa om ervoor te zorgen dat het zoveel mogelijk gebruikt gaat worden. De testsessie in de verschillende scholen in Europa hebben gezorgd voor de eerste mentor-mentee matches, en tegelijkertijd voor een versterkte band tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het bestuur van de scholen en belanghebbenden van de overheid zijn betrokken om de impact op de langetermijnstrategie te onderstrepen.