Laat talent tot zijn recht komen en voorkom schooluitval

Schooluitval tegengaan

MPF, het Nederlandse model en basis van het Supreme project


De missie van Supreme is het voorkomen van schooluitval door studenten hun talent te laten ontwikkelen en ze te ondersteunen zowel op school, werk als privé gebied.

Het project gaat schooluitval in het mbo tegen door een mentor programma te ontwikkelen dat:

  • de talenten van mbo studenten ontwikkelt door ze in contact te brengen met burgers met ervaring in leven, werk en studie.

  • praktische ondersteuning bieden aan scholieren met behoefte aan ondersteuning bij het maken van belangrijke beslissingen in werk en studie. Ze helpen bij de overgang van school naar werk.

  • inspeelt op het tekort aan samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en de relatie versterkt.

  • het werkende leven integreert in het mbo onderwijs.

Het Supreme project combineert de Nederlandse expertise en kennis op het gebied van mentoring  van Mentorprogramma Friesland (MPF) met input uit andere Europese landen om te komen tot een praktisch toepasbare oplossing tegen vroegtijdig schoolverlaten. Het Supreme Mentorprogramma is een directe afgeleide van de Nederlandse mentoring methodiek MPF, aan Europese context aangepast met behulp van mbo scholen uit Portugal, Finland en Litouwen, bedrijfsleven uit Nederland en Italië en een overheidsinstelling uit Turkije.