Mūsų misija yra ugdyti jaunų žmonių talentus, remti jų karjeros siekius ir patarti mokslo ir (arba) asmeninio gyvenimo klausimais, aktyviai prisidedant prie profesinio rengimo centrų nebaigimo prevencijos.

Įgyvendinant „Supreme“ projektą pradedama vykdyti mentorystės programa ir užtikrinamas profesinio rengimo įstaigų ir mažųjų bei vidutinių įmonių (MVĮ) aktyvus ir tęstinis bendradarbiavimas. Tai yra praktiškas kelių svarbiausių ES ir šalies prioritetų supratimas.

 

Įgyvendinant šį projektą taikomas pažangus profesinio rengimo centrų nebaigimo prevencijos metodas.Įgyvendinant projektą naudojamas tiesioginės praktinės mentorystės metodas, pagrįstas naujoviška, apdovanojimą pelniusia, profesinio rengimo centro Fryzijos kolegijos (FK) Fryzijos mentorystės programa (FMP). Siekiant patenkinti ES poreikius, FMP medžiaga pritaikoma konkretiems poreikiams ir patobulinama, atsižvelgiant į visų bendradarbiaujančių šalių gerosios praktikos pavyzdžius.Kadangi programa buvo sėkmingai įgyvendinta, ją reikia plėsti, tobulinti ir įgyvendinti visoje ES.

 

Šiuo etapu vadove nepateikiamas FMP apibūdinimas. Norint įgyvendinti FMP visoje ES ir tiesiogiai paveikti tikslinę grupę, būtina gerai įsigilinti į padėtį partnerių šalyse ir pritaikyti šį metodą konkrečiai situacijai. „Supreme“ projekto vykdytojai parengs praktinį vadovą, kuriame apibrėš mentorystės programą ir nurodys, kaip ją įgyvendinti, kaip surasti ir išlaikyti įmonėse dirbančius mentorius bei kaip įtraukti programą į ilgalaikę strategiją. Šiuo metu FMP yra labiau metodas nei metodika. „Supreme“ projektas padės standartizuoti programą ir parengti vadovą, kad programą būtų galima integruoti į ilgalaikę mokyklų strategiją (šalies ir ES lygmeniu) bei įtvirtinti ją visuomenėje užtikrinant jos teigiamą poveikį ugdytiniui, mentoriui, organizacijoms ir mažosioms bei vidutinėms įmonėms.

 

Šis projektas bus bandomasis – tai reiškia, kad projekte dalyvaujančiose profesinio rengimo įstaigose ir MVĮ šalyse partnerėse bus organizuoti bandomieji užsiėmimai.