„Supreme“ mentorystės projektas yra pagrįstas iš Olandijos kilusiu konsultavimo metodu "Fryzijos mentorystės programa".

Mentorystė Fryzijoje

Fryzijos mentorystės programa yra bendras projektas, kurį įgyvendino ROC Fryzijos kolegija, ROC Firese Poort, NHL universitetas ir Stenden taikomųjų mokslų universitetas. Programos metu studentams parenkami tinkami mentoriai. Mentoriai daugiausia yra verslo ir pramonės, pelno nesiekiančių organizacijų (darbdaviai ir verslininkai) bei taikomųjų mokslų universitetų atstovai (studentai). Vienas iš programos tikslų yra ugdyti jaunų žmonių talentus ir juos paremti, kai jiems tokios paramos reikia.

Mentorystės programa įgyvendinama greta įprasto konsultavimo mokyklose. Pagrindinė mintis tokia, kad studentas kažko ieško, o mentorius turi jam ką pasiūlyti. Programos metu abiem šalims glaudžiai bendradarbiaujant ieškoma geriausio „pasiūlos ir paklausos“ santykio. Po pradinio susitikimo ugdytinis (studentas) ir mentorius patys susitaria dėl to, kaip dažnai jie susitiks ir ką veiks tokiuose susitikimuose. Programos organizatoriai padeda mentoriui bendrauti su savo ugdytiniu. Be to, mentoriams organizuojami seminarai ir susitikimai, kurių metu jie turi galimybę susipažinti ir pasidalyti patirtimi.

Ištakos

Realybė daug sudėtingesnė, nei galima aprašyti geriausiame vadovėlyje. Todėl įgyvendinant "Fryzijos mentorystės programą" buvo žengtas svarbus žingsnis – kreiptasi pagalbos į socialiniame gyvenime sėkmės lydimus žmones – vyrus ir moteris, kurie patys sugebėjo daug pasiekti gyvenime, socialinėje, mokslo ir profesinėse srityse. Tai žmonės, kurie gali tapti autoritetu kitiems. Taip 1997 metais buvo sukurta mentorystės programa. Iš pradžių ja buvo siekiama suteikti daugiau galimybių studentams, kurių mokymosi galimybės nelygios dėl priklausymo tam tikrai etninei grupei. Tačiau netrukus mentoriaus pagalba buvo teikiama visiems programoje dalyvaujančios ugdymo institucijos studentams, pareiškusiems, kad jiems reikia pagalbos sprendžiant mokslo, darbo ar asmeninius klausimus. Mentoriai, kaip ir studentai, gali būti įvairaus likimo žmonės. Vieni iš jų gali būti padarę puikią karjerą, kiti gali būti ją tik pradėję. Juos sieja gyvenimiška patirtis, kompetencija ir didelis noras tuo pasidalyti su kitais. Dėl pažangaus mentorystės metodo ši programa pelnė kelis apdovanojimus, pavyzdžiui, „Je Maintiaindrai Fonds Friesland“ apdovanojimą; "Inovacijų ir mokymosi centro" mokymosi savaitės pirmąją vietą 2002 metais; Leuvardeno miesto "Kovos su rasizmu" apdovanojimą 2001 metais; „National &-campaign“ įsteigtą „Arbeid- en Economieprijs“ apdovanojimą 2006 metais. Be to, Inovacijų ir mokymosi centro „Mentor-suitcase“, skirtame mentorystės programų kūrimui, ši programa minima kaip gerosios praktikos pavyzdys.

Rezultatai

"Nyderlandų Integracijos ir socialinio veiksmingumo institutas" (ol.k. Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid) visoje šalyje atlieka 26 mentorystės projektų vertinimą. Vienas iš jų yra "Fryzijos mentorystės programa". Svarbi tokio vertinimo dalis yra programos procesų veiksmingumo nustatymas, kitaip tariant, ar mentorystė, kai vienas mentorius dirba su vienu ugdytiniu, skatina jaunuolius tobulėti. Ieškant atsakymo į šį klausimą tris kartus per visą mentorystės procesą mentoriai ir ugdytiniai prašomi užpildyti elektroninį klausimyną. 2011 metų balandžio mėn. paskelbti pirmieji FMP programos rezultatai. Tyrimų duomenimis, mentorystė, kai vienas mentorius dirba su vienu ugdytiniu ir mentorių vaidmenį atlieka savanoriai, turi stiprų teigiamą psichologinį poveikį ir teigiamai veikia ugdytinių įgūdžius. Mentorystės programoje dalyvavę jaunieji ugdytiniai, palyginti su dalyvavimo programoje pradžia, yra labiau patenkinti gyvenimu, labiau pasitiki savo gebėjimais ir yra patobulinę savo socialinius ir pažintinius gebėjimus. Be to, pastebėta, kad ypač didelę paramą mentoriai savo ugdytiniams suteikia psichosocialinėje srityje (skatindami jų emocinį tobulėjimą). Projekto metu padidėja priemonių parama (konkreti parama siekiant ugdytinio tikslų mokykloje ir (arba) darbe). Jaunuolių tobulėjimui labai svarbu abiejų rūšių paramos gavimas. Be to, tyrimai rodo, kad tokia programa labai padeda verslui suartėti su bendruomene ir taip pagerina gyvenimo kokybę.

Apdovanojimai

2011 metų lapkričio mėn. programai skirtas Helfferio Kootkaro vardo apdovanojimas – tai Olandijos nacionalinė premija, kurią skiria „Oranje Fonds“, siekdama suteikti daugiau galimybių neturtingiesiems. Šiuo apdovanojimu siekiama skatinti socialinį pilietiškumą. Mentorystės programai buvo skirtas Helfferio Kootkaro vardo apdovanojimas pripažįstant pridėtinę vertę, kurią organizacijai suteikia talentų įvairovė , mentorystės teikiama nauda mentoriams ir darbo organizacijoms. Programa buvo sėkmingai išplėsta ir įgyvendinta už Leuvardeno ribų. Šis projektas, labiau nei bet kuris kitas, sėkmingai susiejo ilgametę patirtį su inovacijomis ir plėtra.