Ugdyti talentus aktyviai prisidedant prie mokymo centrų nebaigimo prevencijos

Sumažinti mokymo įstaigos nebaigusių studentų skaičių

Olandiškas modelis ir „Supreme“ mentorystės pagrindas


„Supreme“ programos misija yra ugdyti jaunų žmonių talentus, remti jų karjeros siekius ir patarti mokslo ir (arba) asmeninio gyvenimo klausimais, aktyviai prisidedant prie profesinio rengimo centrų nebaigimo prevencijos.

 

Įgyvendinant projektą bus sukurta mentorystės programa, padedanti sumažinti profesinio rengimo centrų nebaigusių studentų skaičių.

Tokia programa:

 

  • Padeda ugdyti profesinio rengimo centrų studentų talentus, parenkant jiems asmenis, turinčius daug patirties gyvenimo, mokslo ir darbo srityse.
  • Suteikia praktinės paramos specialiųjų poreikių turintiems studentams: padeda jiems priimti svarbius sprendimus dėl karjeros bei skatina integruotis į darbo pasaulį.
  • Sprendžia profesinio rengimo įstaigų ir MVĮ bendradarbiavimo stokos problemą bei stiprina ryšius tarp jų.
  • Padeda susieti darbinę patirtį ir profesines studijas.

Siekiant įvykdyti „Supreme“ misiją, bus sukurta „Supreme“ mentorystės programa, pagrįsta iš Olandijos kilusiu inovatyviu ir apdovanojimą pelniusiu konsultavimo metodu "Fryzijos mentorystės programa (FMP)".

 

„Supreme“ mentorystės programoje naudojamas FMP tiesioginės mentorystės metodas, patobulintas glaudžiai bendradarbiaujant su Portugalijos, Suomijos ir Lietuvos profesinio rengimo centrais, Olandijos ir Italijos verslo atstovais bei Turkijos valdžios institucijomis.