Apie „Supreme“ projektą

Kaip įgyvendinti „Supreme“ mentorystės programą

„Supreme“ įgyvendinimo priemonės


Įgyvendinant „Supreme“ projektą pradedama vykdyti mentorystės programa ir užtikrinamas profesinio rengimo įstaigų ir mažųjų bei vidutinių įmonių (MVĮ) aktyvus ir tęstinis bendradarbiavimas – taip sprendžiamas profesinio rengimo centrų nebaigimo prevencijos klausimas.

 

Įgyvendinant projektą naudojamas tiesioginės praktinės mentorystės metodas, pagrįstas naujoviška, apdovanojimą pelniusia, profesinio rengimo centro Fryzijos kolegijos (FK) Fryzijos mentorystės programa (FMP). Siekiant patenkinti ES poreikius, FMP medžiaga pritaikoma konkretiems poreikiams ir patobulinama, atsižvelgiant į visų bendradarbiaujančių šalių gerosios praktikos pavyzdžius.

„Supreme“ projekto vykdytojai parengs praktinį vadovą, kuriame apibrėš mentorystės programą ir nurodys, kaip ją įgyvendinti, kaip surasti ir išlaikyti įmonėse dirbančius mentorius bei kaip įtraukti programą į ilgalaikę strategiją. Vadovas suteiks profesinio rengimo mokytojams, auklėtojams ir institucijų vadovams praktinių žinių ir reikalingų gebėjimų, padėsiančių sukurti ir įgyvendinti mentorystės programą bei integruoti ją į socialinių partnerių kultūrą ir strategiją.

 

Pirmąjį juodraštinį „Supreme“ vadovo variantą jau galima perskaityti arba atsisiųsti PDF formatu.

 

Siekiant užtikrinti, kad programa būtų praktiškai naudinga, buvo parengtos kelios priemonės, kurios skatina ir padeda įgyvendinti pažangiausią mentorystės programą „Supreme“. Šioje dalyje pateikiamos specialiosios darbo priemonės, skirtos padėti įgyvendinti „Supreme“ mentorystės programą profesinio rengimo centre.

 

Čia galite atsisiųsti beta versijas.