Supreme-ohjelmaa kehitetään monipuolisessa ja tiiviissä yhteistyössä neljän ammattioppilaitoksen, yrityshautomon, EU:n ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen, pk-yritysjärjestön ja viranomaisien kanssa.

Friesland College on kahdeksan hollantilaisen kaupungin ammatillisen koulutuksen keskuksien katto-organisaatio, joka tarjoaa koulutusta nuorille, aikuisille ja maahanmuuttajille 18 toimipisteessä. Yhteistyö yrityksien ja palveluorganisaatioiden kanssa on erittäin tärkeässä asemassa. Lisäksi opetusmenetelmiä halutaan muuttaa yksilöllisemmiksi yleisien opetusohjelmien sijaan. Opiskelijoiden tietojen ja taitojen täytyy olla relevantteja sekä selvästi tunnistettavissa yrityksille, julkiselle sektorille ja muille organisaatioille.

 

Friesland College on kehittänyt MentorProgramma Friesland (MPF) -ohjelman yhteistyössä SSVE Institution ROC Friese Poort- ja Stenden University of Applied Science -oppilaitosten kanssa. MPF-ohjelmaan osallistuvat SSVE:n opiskelijat saavat koulun ulkopuolella tukea mentoreilta, joilla on kattava työ-, opiskelu- ja elämänkokemus. MPF-ohjelman mentorit löytyvät 200 yrityksen verkostosta. Friesland Collegen kanssa läheisessä yhteistyössä toimii myös pk-yrityksien etujärjestö MKB-Noord.

 

Inqubator Leeuwarden on yrityshautomo, jonka tukemana on mahdollista käynnistää oman yrityksen toiminta. Inqubator Leeuwarden auttaa startup-yrittäjiä ja tarjoaa verkostonsa heidän käyttöönsä. Yrityshautomoa käyttävät niin opiskelijat kuin työttömätkin. Inqubator Leeuwarden keskittyy auttamaan aloittavia yrityksiä saamaan liiketoimintansa vakaalle pohjalle sekä maksimoimaan yrityksen kasvun. Tukea on saatavana enintään neljän vuoden ajan. Tähän tarkoitukseen Inqubator Leeuwarden tarjoaa toimistotiloja ja jaetun toimistorakennuksen, jossa (opiskelijoiden) startup-yrittäjät voivat hioa liiketoimintamalliaan sekä saada opastusta yrityksensä liiketoiminnan kehittämiseen. Lisäksi tarjolla on erilaisia työpajoja. Inqubator Leeuwardenilla on kattavat kontaktit pk-yrityksiin, pankkeihin, pääomasijoittajiin, siemenrahastoihin, bisnesenkeleihin sekä julkisen sektorin toimijoihin. Lisäksi yrityshautomo avustaa startup-yrityksiä hankkimaan rahoitusta tällaisilta tahoilta. Inqubator Leeuwarden tarjoaa startup-yrityksille myyntiin, markkinointiin, aineettomaan omaisuuteen, kirjanpitoon ja useisiin muihin aiheisiin liittyvää valmennusta.

Koulutuskeskus Salpaus tarjoaa ammatillista koulutusta ja lukiokoulutusta peruskoulusta valmistuneille nuorille sekä aikuisille. Lisäksi tarjontaan kuuluu koulutus-, asiantuntija- ja kehittämispalveluja yrityksille ja yhteisöille. Vuosittain Salpauksessa opiskelee yli 19 000 nuorta ja aikuista opiskelijaa, mistä 4 880 opiskelijaa tavoittelee ammatillista perustutkintoa ja yli 200 ylioppilastutkintoa.

 

Yksi Päijät-Hämeen koulutuskonsernin asettamista tavoitteista on tarjota alueella koulutusta kokonaiselle sukupolvelle. Sen vuoksi panostetaan erityisesti opiskelijoiden sitouttamiseen ja opintotuloksien parantamiseen.

Salpaus on hyvä esimerkki Suomen kehittyneestä koulutusjärjestelmästä, joka perustuu avoimuuteen ja kansainvälisyyteen. Salpaus on edelläkävijä yhteistyössä pk-yrityksien kanssa sekä muiden hyviä opintotuloksia aikaansaavien innovatiivisien menetelmien hyödyntämisessä.

 


Oppikaa toisiltanne

Friesland College 

Mentorprogramma Friesland

P.O Box 45

8900 AA Leeuwarden

The Netherlands

 

Yhteyshenkilö: Szilvia Simon

Skype: szilvias3 

Puhelin: +31 58 284 2547

Sähköposti: szimon@fcroc.nl

Web: www.mentorprogammafriesland.nl

Yrittäjyys, innovaatiot, kasvu

Inqubator Leeuwarden

Emmakade 59a

8921 AG Leeuwarden

The Netherlands

 

Yhteyshenkilö: Erna van der Werff

Skype: erna.van.der.werff

Puhelin: +31 58 845 8045

Sähköposti: e.vanderwerff@inqubator.nl

Web: www.inqubator.nl

Pieni askel avaa suuria ovia

Koulutuskeskus Salpaus

Teinintie 4

15200 Lahti

Finland

 

Yhteyshenkilö: Kaisu Nyman

Skype: kaisu.nyman

Puhelin: +358 50 502 0690

Sähköposti: kaisu.nyman@salpaus.fi

Web: www.salpaus.fi


ETIC on ammatillinen oppilaitos, joka tarjoaa kuva- ja viestintä-alan koulutusta. Suuntautumisvaihtoehtoja ovat animaatio, graafinen suunnittelu, laitesuunnittelu, valokuvaus, multimedia sekä video/ääni. Oppilaitoksen toisen asteen koulutusohjelmien kesto on kolme vuotta, ja ne kaikki ovat Portugalin opetusministeriön vahvistamia. Valmistumisen jälkeen opiskelijat joko jatkavat korkeakouluopintoihin tai siirtyvät työelämään. Tarjoamme myös työministeriön vahvistamia vuoden ja kahden vuoden mittaisia koulutusohjelmia. Niiden tarkoitus on laajentaa opiskelijoiden teknistä osaamista. Useimmat opiskelijat ovat jo työelämässä kyseisellä alalla. Pääsyvaatimuksena on toisen asteen tutkinto.

 

Vuodesta 2000 alkaen ETIC:llä on ollut useissa EU-projekteissa kumppaneina opiskelijoita, opettajia ja muita ammatillisen koulutuksen ammattilaisia Tanskasta, Belgiasta, Italiasta, Turkista, Romaniasta, Liettuasta, Puolasta, Ruotsista, Hollannista, Saksasta, Virosta, Sloveniasta ja Suomesta.

Kaunasin sosiaali- ja rakennusalan ammatillinen koulutuskeskus on ammattitaitoista työvoimaa kouluttava oppilaitos. Sen koulutustarjontaan kuuluu perustason ammatillista koulutusta, ammatillista jatkokoulutusta sekä yleistä toisen asteen koulutusta. Kaikki koulutusohjelmat täyttävät nykyajan tiukasti kilpailtujen työmarkkinoiden vaatimukset. Koulutusta tarjotaan 23:ssa virallisesti vahvistetussa koulutusohjelmassa. KSM on perustettu vuonna 1986. Tänä päivänä opettajia on 77 ja opiskelijoita yli 1 000. Suurin osa opiskelijoista opiskelee koristemaalariksi, muurariksi, betonialan työntekijäksi, puusepäksi, entisöijäksi, rakennusalan ammattilaiseksi, lämpöeristäjäksi, huonekalupuusepäksi tai sosiaalialan hoitajaksi. Opiskelijoista 300:lla on erityistarpeita. He opiskelevat esimerkiksi koristemaalariksi, puusepäksi, kutojaksi, vaatetusalan ammattilaiseksi, kokiksi tai suutariksi. KSM on ollut mukana LdV:n, Grundtvigin ja ESF:n projekteissa. Edellinen LdV-yhteistyöprojekti käsitteli innovatiivisia ratkaisuja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opintojen keskeyttämisen ennaltaehkäisyyn.

 

Bursan maakunnallinen koulutusosasto on Turkin opetusministeriön alainen yksikkö, joka vastaa alueensa koulutuksesta. Organisaation piiriin kuuluu  29 500 opettajaa, 571 000 opiskelijaa ja 850 oppilaitosta. Toiminnan painopiste on oppilaitoksissa, mutta koulutusosasto toimii myös aktiivisesti koulutuspolitiikan linjauksissa. Lisäksi osasto toteuttaa projekteja, joissa on mukana opettajia, aikuiskouluttajia sekä muita koulutuksen tarjoajia. Seminaarien, konferenssien ja kurssimuotoisien koulutusohjelmien myötä koulutusosasto on saanut kokemusta koulutusmateriaalien laatimisesta esimerkiksi johtamisen, itsearvioinnin, IT-alan, laatujohtamisen ja demokratiakoulutuksen opiskeluun. Pääjohtajan lisäksi koulutusosastolla on 10 apulaisjohtajaa sekä 260:n työntekijän henkilöstö.


ETIC Technical School of Image and Communication

Rua D. Luis I,6

1200-151 Lisbon

Portugal

 

Yhteyshenkilö: João Cunha

Puhelin: +35 121 394 2550

Sähköposti: Joao_Cunha@epic.pt
Web: www.etic.pt

KSM – Kaunasin sosiaali- ja rakennusalan ammatillinen koulutuskeskus

R. Kalantos 9. 80

82364 Kaunas

Lithuania

 

Yhteyshenkilö: Tomas Vilcnskas

Skype: Mushkietininkas

Puhelin: +37037451434

Sähköposti: tomas.vilcinskas71@gmail.com

Web: www.ksm.lt

Bursan maakunnallinen koulutusosasto

Yeni Hukumet Konağı A-Blok

16050 Bursa

Turkey

 

Yhteyshenkilö:  Asli OCAL

Skype: asli.ocal1

Puhelin: +37037451434

Sähköposti: ocalasli@yahoo.com

Web: www.bursameb.gov.tr


FI.L.S.E. on osakeyhtiö, jonka pääomistaja on Ligurian paikallishallinto. Muita omistajia ovat Ligurian neljä provinssia ja niiden pääkaupunkia, Ligurian kauppakamari sekä Ligurian satama. FI.L.S.E. osallistuu osaltaan alueellisen talous- ja sosiaalipolitiikan toimeenpanoon koordinoimalla, organisoimalla ja hallinnoimalla ammattitaitoisien työntekijöiden resursseja, joilla tuetaan Ligurian alueen taloudellista ja sosiaalista kehitystä. FI.L.S.E. tukee sekä kotimaisien yrityksien kehitystä että kansainvälistymistä ja vahvistaa toiminnallaan Ligurian tuotantoverkoston kilpailukykyä.

EfVET on ainutlaatuinen, Euroopan laajuinen ammattijärjestö, joka on perustettu teknistä ja ammatillista koulutusta tarjoavia tahoja varten. Sen missio on kohottaa tekninen ja ammatillinen koulutus huipputasolle ja monipuolistaa sitä kansainvälisellä yhteistyöllä sekä rakentamalla koko Euroopan kattava oppilaitoksien ja muiden koulutusta tarjoavien tahojen verkosto. EfVET:n tavoitteet:

  • Laadun ja innovaation edistäminen teknisessä ja ammatillisessa koulutuksessa kaikkialla Euroopassa.

  • Yhteistoiminnan ja parhaiden käytäntöjen jakamisen kehittäminen.

  • Ammattioppilaitoksille yhteinen kanava EU:n lainsäädäntöön vaikuttamiseen.

EfVET:ssä on yli 200 jäsentä lähes kaikissa EU-jäsenmaissa. Lisäksi jäseniä on Turkista, Kanadasta ja Venäjältä. Se kattaa yli 1 500 ammattioppilaitosta ympäri Eurooppaa. Tällä verkostolla on myös suorat yhteydet muihin eurooppalaisiin organisaatioihin, joita ovat muun muassa EUCIS, EVTA, EUA, Solidar, CSR, Workers Education Association (Eurooppa) ja Euroopan nuorisofoorumi.


FI.L.S.E. SPA

Via Peschiera 16

16122 Genova

Italy

 

Yhteyshenkilö: Pietro de Martino

Puhelin: +39 3486603172

Sähköposti: demartino@filse.it

Web: www.filse.it

EfVET - European Forum for Vocational Education and Training

Rue d'Arlon

B-1000 Brussels

Belgium

 

Yhteyshenkilö: Valentina Chanina

Skype: valentina672520

Puhelin: +44 1761 433161

Sähköposti: efvet-office@efvet.org

Web: www.efvet.org