Supreme-mentorointiprojektin taustalla on hollantilainen Mentor Programma Friesland -mentorointimenetelmä.

Mentorointi Frieslandissa

MentorProgramma Friesland on yhteisprojekti, jossa ovat mukana oppilaitokset ROC Friesland College, ROC Friese Poort, NHL University ja Stenden University of Applied Science. Tässä ohjelmassa muodostetaan pareja opiskelijoista ja mentoreista. Mentorit ovat pääasiassa liike-elämästä, voittoa tavoittelemattomista organisaatioista (työntekijöitä ja yrittäjiä). Opiskelijat opiskelevat ammattikorkeakouluja vastaavissa oppilaitoksissa. Eräs ohjelman tavoite on kehittää nuorien aikuisien taitoja ja tukea heitä tarvittaessa.
Mentorointiohjelma toimii tavanomaisen opintoneuvonnan lisänä oppilaitoksissa. Perusajatus on, että opiskelija etsii jotakin ja mentorilla on jotakin tarjottavaa. Ohjelmassa haastatellaan molempia osapuolia ja etsitään parasta "kysynnän ja tarjonnan" yhdistelmää. Ensitapaamisen jälkeen mentoroitava (opiskelija) ja mentori sopivat keskenään, kuinka usein he järjestävät mentorointitapaamisia ja mitä niissä käsitellään. Mentorointiohjelman organisaatio tukee mentoreita yhteyksissä mentoroitavien kanssa. Lisäksi organisaatio järjestää seminaareja ja tapaamisia mentoreille, jotta he pääsevät tutustumaan toisiinsa ja jakamaan kokemuksiaan.

Tausta

Tosielämä on moninkertaisesti monimutkaisempaa kuin paraskaan oppikirja voi kertoa. MentorProgramma Friesland -ohjelma vastaa tähän haasteeseen ottamalla tärkeän askeleen. Olemme pyytäneet apua yhteiskunnassa menestyneiltä ihmisiltä. He ovat miehiä ja naisia, jotka ovat omakohtaisesti kokeneet, miten on mahdollista menestyä yksityiselämässä, yhteiskunnassa, opinnoissa ja työelämässä. Ihmisiä, joita voidaan pitää roolimalleina. Tästä käynnistyi mentorointiohjelma vuonna 1997. Alun perin ohjelman tarkoitus oli parantaa etnisen taustansa vuoksi epätasa-arvoa kokevien opiskelijoiden mahdollisuuksia. Pian kuitenkin mentoreiden tukea tarjottiin kaikille ohjelmassa mukana olleiden oppilaitoksien opiskelijoille, jotka ilmoittivat tarvitsevansa apua opiskelussa, yksityiselämässä tai työasioissa.  Opiskelijoiden tapaan myös mentoreilla on erilaiset taustat. Joillakin on takanaan pitkä, loistava ura. Toiset ovat vasta uransa alussa. Heille yhteistä on elämänkokemus ja asiantuntemus sekä halu jakaa niitä muiden kanssa. Vuosien varrella tämä ohjelma on palkittu useita kertoja innovatiivisesta lähestymistavastaan mentorointiin. Muutamia esimerkkejä palkinnoista: Je Maintiaindrai Fonds Friesland -palkinto, CINOP Week of Learning -tapahtuman ensimmäinen palkinto vuonna 2002, Leeuwardenin kaupungin rasisminvastaisuuspalkinto vuonna 2001, valtakunnallisen &-kampanjan Arbeid- en Economieprijs -palkinto vuonna 2006. Lisäksi mentorointiohjelmien perustamiseen tarkoitetussa CINOP Mentor -paketissa MPF-ohjelma on mainittu käytännöiltään hyvänä esimerkkinä mentorointiprojektista.

Tulokset

Hollantilainen integroitumista ja yhteiskunnallista vaikutuskykyä tutkiva Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid suorittaa 26 mentorointiprojektin valtakunnallisen arvioinnin Hollannissa. MentorProgramme Friesland on yksi näistä projekteista. Eräs tärkeä osa arviointia on selvittää, ovatko käytetyt prosessit tehokkaita eli tukeeko kahden henkilön välinen mentorointi nuorien aikuisien positiivista kehitystä. Tietoa kerätään pyytämällä mentorit ja mentoroitavat täyttämään digitaalinen kysely kolmesti mentorointiprosessin aikana. MPF-ohjelman ensimmäiset tulokset olivat saatavana huhtikuussa 2011. Tutkimuksessa oli havaittu, että vapaaehtoisien mentoreiden ja opiskelijoiden kahdenvälisellä mentoroinnilla on erittäin positiivinen vaikutus mentoroitavien psykologisiin ominaisuuksiin ja taitoihin. Mentorointiohjelman ansiosta mentoroitavana olleet nuoret ovat olleet tyytyväisempiä elämäänsä, he uskovat enemmän omiin kykyihinsä ja heidän sosiaaliset ja kognitiiviset taitonsa ovat kehittyneet mentorointiohjelman aloittamista edeltävään ajankohtaan verrattuna. Lisäksi vaikuttaa siltä, että mentorit tukevat mentoroitaviaan erityisesti psykososiaalisella tavalla (stimuloiden emotionaalista kehitystä). Instrumentaalinen tuki (konkreettinen tuki mentoroitavan opiskelu- ja/tai työtavoitteiden saavuttamiseksi) lisääntyy projektin aikana. Molemmat tukityypit ovat ratkaisevan tärkeitä nuorien positiiviselle kehitykselle. Lisäksi tutkimuksissa on osoitettu, että mentorointiohjelma on hyvä keino saada yritykset osallistumaan ympäröivän yhteiskunnan toimintaan, mikä puolestaan parantaa yleistä elämänlaatua.

Palkinto

Marraskuussa 2011 ohjelma sai Hollannissa valtakunnallisen Helffer Kootkar Award -palkinnon. Sen myöntää Oranje Fonds -rahasto, joka tukee yhteiskunnan vähempiosaisten mahdollisuuksien parantamista. Palkinnon tarkoitus on tukea yhteisvastuullista kansalaisuutta. Mentorointiohjelman nimeäminen Helffer Kootkar Award -palkintoehdokkaaksi oli tunnustus siitä lisäarvosta, jonka kykyjen moninaisuus voi antaa organisaatioille sekä mentoroinnin hyödyistä mentoreille ja työpaikoille. Ohjelman myötä Leeuwardenin käytännöt ovat laajentuneet merkittävästi ja menestyksekkäästi. Tämä projekti onnistuu ainutlaatuisella tavalla yhdistämään vuosien kokemuksen sekä innovaation ja uudet näkökulmat.