Missiomme on kehittää nuorien kykyjä ja tukea heitä urallaan, opinnoissaan ja/tai henkilökohtaisessa elämässään siten, että heidän ammatilliset opintonsa eivät keskeydy.

Supreme-projekti osallistuu ammattiin opiskelevien nuorten keskeytysongelmien ratkaisemiseen mentorointiohjelmallaan sekä aikaansaamalla tiivistä ja jatkuvaa yhteistyötä ammattioppilaitoksien ja pk-yrityksien välille. Projekti on erilaisien kansallisien ja EU:n laajuisien tavoitteiden käytännön toteutus.

 

Projektilla on innovatiivinen lähestymistapa opintojen keskeyttämisen ennaltaehkäisyyn. Siinä käytetään suoraa ja käytännönläheistä mentorointimenetelmää, joka perustuu hollantilaisen Friesland College -ammattioppilaitoksen palkittuun Mentor Programma Friesland (MPF) -ohjelmaan. Materiaalia muokataan kumppanuusmaista saatujen kokemuksien perusteella EU:n vaatimuksien mukaiseksi. Koska ohjelma on todettu toimivaksi käytännössä, sitä on laajennettava ja optimoitava, ja se on saatava käyttöön koko EU:n alueella.

 

Mentorprogramma Friesland (MPF) -ohjelmaa ei ole toistaiseksi määritelty käyttöoppaassa tai käsikirjassa. Jotta ohjelma voidaan ottaa käyttöön kaikkialla EU:ssa, ja jotta sillä voi olla suora vaikutus kohderyhmäänsä, on tärkeää kerätä syvällistä tietoa yhteistyömaiden tilanteesta ja muokata menetelmää kuhunkin ympäristöön sopivaksi. Ohjelmaa varten kehitetään käytännönläheinen käyttöopas, jossa kuvataan mentorointiohjelma ja sen suoritustapa. Lisäksi siinä opastetaan etsimään ja sitouttamaan yritysmentoroiden verkosto sekä neuvotaan, miten ohjelma kannattaa huomioida pitkän aikavälin strategiassa. MPF-ohjelma on ennemminkin metodi kuin metodologia. Supreme-projekti yhdenmukaistaa ohjelman ja laatii käsikirjan, jonka avulla menetelmä voidaan sisällyttää oppilaitoksien pitkän aikavälin strategiaan (sekä kansallisella että EU:n tasolla). Projekti pyrkii saavuttamaan tukevan jalansijan yhteiskunnassa positiivisien vaikutuksien aikaansaamiseksi mentoroitaville, mentoreille, organisaatioille ja yrityksille.

 

Projekti on luonteeltaan pilottiprojekti, mikä tarkoittaa pilotointitapaamisien järjestämistä kohdemaiden ammattioppilaitoksien ja yrityksien kanssa.