Kykyjen kehittäminen ja opintojen keskeyttämisen ehkäisy

Opintojen keskeyttämiset minimiin

Supreme-mentoroinnin hollantilainen malli ja perusta


Supreme-ohjelman missio on kehittää nuorien kykyjä ja tukea heitä urallaan, opinnoissaan ja/tai henkilökohtaisessa elämässään siten, että heidän ammatilliset opintonsa eivät keskeydy.

Projektin tavoitteena on saada vähennettyä ammattioppilaitoksien opiskelijoiden opintojen keskeytykset minimiin. Se tapahtuu luomalla mentorointiohjelma, joka

  • kehittää opiskelijoiden kykyjä tarjoamalla heille yhteyden ihmisiin, joilla on kokemusta elämästä, opinnoista ja töistä
  • tarjoaa käytännön apua erityistukea tarvitseville opiskelijoille auttamalla heitä tekemään omaa työuraansa koskevia tärkeitä päätöksiä sekä tukemalla heidän siirtymistään työmaailmaan
  • paneutuu ammatillisien oppilaitoksien ja pk-yrityksien välisen yhteistyön puutteisiin ja vahvistaa näiden tahojen välisiä suhteita

  • yhdistää työelämän ammatilliseen koulutukseen.

Supreme-mission pohjalta kehitetään Supreme-mentorointiohjelma. Sen taustalla on innovatiivinen ja palkittu hollantilainen Mentor Programma Friesland (MPF) -mentorointimenetelmä.

 

Supreme-mentorointiohjelmassa noudatetaan Hollannin MPF-ohjelman suoramentorointiperiaatteita. Niitä on hienosäädetty tiiviissä yhteistyössä suomalaisien, liettualaisien ja portugalilaisien ammattioppilaitoksien, hollantilaisien ja italialaisien yritysmaailman edustajien sekä turkkilaisen valtiollisen tahon kanssa.