Supreme-mentorointiohjelman toteuttaminen

Mentoroinnin käyttöönotto omassa oppilaitoksessasi

Mentoroinnista tiedottaminen sidosryhmille


Supreme-ohjelmaa varten kehitetään käytännönläheinen käyttöopas, jossa kuvataan mentorointiohjelma ja sen suoritustapa. Lisäksi siinä opastetaan etsimään ja sitouttamaan yritysmentoreiden verkosto sekä neuvotaan, miten ohjelma kannattaa huomioida pitkän aikavälin strategiassa. Käyttöoppaassa ammattioppilaitoksien opettajille, tutoreille ja hallintohenkilöstölle kerrotaan, millaisia tietoja ja kykyjä mentorointiohjelman käytännön toteutukseen vaaditaan, ja miten mentoroinnista tehdään osa sidosryhmien toimintakulttuuria ja strategiaa.

 

Voit ladata käyttöoppaan kehitysversion täältä.

 

Supreme-mentorointiohjelman tiedotusta ja toteutusta varten on kehitetty useita käytännönläheisiä työkaluja. Tässä osiossa käsitellään käytännön työskentelyyn tarkoitettuja työkaluja. Erityisesti on keskitytty Supreme-mentorointiohjelman käyttöönottoon ammattioppilaitosympäristössä.

 

Voit ladata täältä seuraavien asiakirjojen kehitysversiot:

  • Mentorin valintalomake
  • Mentoroitavan valintalomake
  • Työpajojen kuvaukset

 

Tämä osio sisältää tiedotustyökaluja, jotka on suunniteltu erityisesti Supreme-mentorointiohjelmasta kertomiseen eri sidosryhmille.

 

Sisältö:

  • Esitemallit eri sidosryhmille
  • Julistemallit eri sidosryhmille