Tietoa Supreme-projektista

Supreme-mentorointiohjelman toteuttaminen

Työkalut Supreme-ohjelman toteuttamiseen


Supreme-projekti osallistuu ammattiin opiskelevien nuorten keskeytysongelmien ratkaisemiseen mentorointiohjelmallaan sekä aikaansaamalla tiivistä ja jatkuvaa yhteistyötä ammattioppilaitoksien ja pk-yrityksien välille. Projektilla on innovatiivinen lähestymistapa opintojen keskeyttämisen ennaltaehkäisyyn.

 

Siinä käytetään suoraa ja käytännönläheistä mentorointimenetelmää, joka perustuu hollantilaisen Friesland College -ammattioppilaitoksen palkittuun Mentor Programma Friesland (MPF) -ohjelmaan. Materiaalia muokataan kumppanuusmaista saatujen kokemuksien perusteella EU:n vaatimuksien mukaiseksi.

Supreme-ohjelmaa varten kehitetään käytännöllinen käsikirja, jossa kuvataan mentorointiohjelma ja sen suoritustapa. Lisäksi siinä opastetaan etsimään ja sitouttamaan yritysmentoreiden verkosto sekä neuvotaan, miten ohjelma kannattaa huomioida pitkän aikavälin strategiassa. Käsikirjassa ammattioppilaitoksien opettajille, tutoreille ja hallintohenkilöstölle kerrotaan, millaisia tietoja ja kykyjä mentorointiohjelman käytännön toteutukseen vaaditaan, ja miten mentoroinnista tehdään osa sidosryhmien toimintakulttuuria ja strategiaa.

 

Supreme-käyttöohjeiden ensimmäinen luonnosversio on saatavana PDF-muodossa.

 

Supreme-mentorointiohjelman tiedotusta ja toteutusta varten on kehitetty useita käytännönläheisiä työkaluja. Tässä osiossa käsitellään käytännön työskentelyyn tarkoitettuja työkaluja. Erityisesti on keskitytty Supreme-mentorointiohjelman käyttöönottoon ammattioppilaitosympäristössä.

 

Voit ladata kehitysversiot täältä.